M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


Komunikat Zarządu Głównego


Dodano 19 kwietnia 2020 o godz. 19:22

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


WIELKANOC 2020


Dodano 10 kwietnia 2020 o godz. 15:54


Protokół Komisji Lotowo - Zegarowej WZÓR


Dodano 7 kwietnia 2020 o godz. 14:49

W dziale "DOKUMENTY" w zakładce "DRUKI" dodany został wzór protokołu komisji lotowo - zegarowej. Zgodnie z decyzja V-ce Prezesa ds. ogranizacji lotów Pana Rafała Depy jest to jedyny wzór jaki obowiązuje dla całego Okręgu Rzeszów. Proszę wszystkich V-ce Prezesów ds. Organizacji lotów Oddziałów o powiadomieniu swoich komisji lotowo - zegarowych o obowiązującym wzorze.


STAN EPIDEMICZNY


Dodano 25 marca 2020 o godz. 11:27

W związku z ogłoszonym Stanem Epidemicznym na trenie Polski oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.03.2020 dotyczącym ograniczenia przemieszczania się Prezes Okręgu Rzeszów apeluje do hodowców do stosowania się do w/w obostrzeń.W związku w powyższym prosi o zaprzestanie zbierania spisów papierowych. 

W tym trudnym czasie zadbajmy o zdrowie swoje i swoich bliskich. O dalszych decyzjach informować będziemy na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji.


!!!WAŻNE!!!


Dodano 11 marca 2020 o godz. 10:34

W związku wystapienia na terenie Polski zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID 19 Zarząd Okręgu Rzeszów odwołuje Walnew Zebranie Sprawozdawcze które miało odbyć się w dniu 14.03.2020 (sobota). W poźniejszym terminie zostanie przedstawiona informacja o nowym terminie zebrania.


Walne Zebranie Sprawozdawczo Okręgu Rzeszów


Dodano 24 lutego 2020 o godz. 14:31

Zarząd Okręgu Rzeszów uprzejmie informuje, że w dniu 14.03.2020r o godz.10:00 w budynku Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo Okręgu Rzeszów. Zapraszamy wszystkich delegatów Oddziałów zrzeszonych w Okręgu Rzeszów.

 

Porządek zebrania sprawozdawczego delegatów Okręgu Rzeszów dnia 14.03.2020 roku.

1.     Powitanie i zagajenie

2.     Powołanie Prezydium zebrania

3.  Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów w minionym okresie sprawozdawczym.

4.    Przedstawienie porządku zebrania i przyjęcie

5.    Wybór  protokolanta zebrania

6.    Wybór Przewodniczącego zebrania

7.  Wybór Komisji Mandatowej 3-5 osób

8,  Wybór Komisji Wniosków i Uchwał 3-5 osób

 9.  Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej

10.  Sprawozdania:

a.    Prezesa Okręgu

b.    Wiceprezesa d/s Lotowych

c.    Wiceprezesa d/s Finansowych

d.    Wiceprezesa d/s Gospodarczych

e.    Komisji Rewizyjnej

f.     Komisji Dyscyplinarnej

11.  Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

12.  Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2019

13.   Przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok  

  obrachunkowy 2019  (dla Urzędu Skarbowego)

14.   Przedstawienie budżetu na 2020 rok  przez V-ce Prezesa ds. Finansowych

15.   Przegłosowanie przedstawionego budżetu na rok 2020

16.   Współzawodnictwa na sezon 2020 r.

17.   Jubileusz 70-lecia Okręgu

18.   Odczytanie i przegłosowanie uchwał i wniosków

19.   Wolne wnioski

20. Zakończenie

 

 


Podaruj swój 1%


Dodano 19 lutego 2020 o godz. 11:11

PROŚBA O POMOC

Szanowni Państwo, moja wnuczka Victoria urodziła się z wrodzoną wadą serca. Obecnie ma 3 miesiące i wymaga niezbędnej operacji, która ma zostać przeprowadzona w niemieckiej klinice kardiochirurgicznej. Niestety koszt tej operacji jest wysoki i znacznie przekracza możliwości finansowe naszej rodziny.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przeznaczenie 1% Państwa podatku na konto fundacji, która patronuje gromadzeniu potrzebnych na ten cel środków.

 

Podaruj swój 1%

 

KRS Fundacji 0000290273

Cel szczegółowy: VICTORIA TRAORE

 

Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś z Państwa lub osób najbliższych zdecydował się na przekazanie dowolnego datku niezależnie od wspomnianego procenta. Wówczas taką wpłatę należy kierować na odrębne konto.

 

Dokonanie wpłaty darowizny

 

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 tytuł wpłaty: VICTORIA TRAORE

Dla wpłat zagranicznych:

USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 tytuł wpłaty: VICTORIA TRAORE

EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 tytuł wpłaty: VICTORIA TRAORE

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk

Bank: BGŻ BNP PARIBAS oddział w Lublin

ul. Tomasza Zana 35

20-601 Lublin

 


https://www.siepomaga.pl/victoria

Mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu i szczęśliwie przeprowadzonej operacji moja wnuczka wróci do zdrowia.


 

Członek honorowy PZHGP

August Mazur

 


 


Odbiór gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Dodano 2 stycznia 2020 o godz. 11:19

Odbiór gołębie, które będą reprezentowały  Okręg Rzeszów na Wystawie Ogólnopolskiej odbędzie się w dniu 08.01.2020 (środa) o godz. 10:30 w domu związkowym w Rzeszowie, ul.Rzecha 2b. Gołębie z Oddziału Dębica odebrane zostaną z pod budynku Olimp około godz.12:00.

Do gołębi należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Weterynarza, potwierdzające, że gołębie nie pochodzą z ogniska gdzie wystąpiłą ptasia grypa.

Osobą, która będzie zbierałą gołębie jest kol.Radosław Mroczka - 534 988 607


Oficjalne wyniki Mistrzostwa Polski 2019


Dodano 25 listopada 2019 o godz. 20:30

W dniu 23.11.2019 na stronie Zarządy Głównego PZHGP ukazały się zatwierdzone wyniki w sezonie lotowym 2019. Serdeczne gratulacje za wywalczenie Mistrzostwa składamy poniższym hodowcom Okręgu Rzeszów:

Radosław i Małgorzata Mroczka - Oddział Jasło

1 V-ce Mistrz Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski

1 V-ce Mistrz w Intermistrzostwie

1 V-ce Mistrz w Kategorii B

Andrzej Jurgielewicz - Oddział Rzeszów

2 V-ce Mistrz w Kategorii M

Gratulacje składamy tez wszystkim hodowcom Okręgu Rzeszów którzy zostali sklasyfikowani w Mistrzostwie Polski jako przodownicy w poszczególnych kategoriach.

Jest to kolejny rok w którym hodowcy z naszego Okręgu zajmują czołowe miejsca w Polsce.

                                   !!!GRATULACJE !!!

 

poniższy link do pełnych wyników

http://pzhgp.pl/2019/11/23/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2019/


Regulaminy 2020


Dodano 25 listopada 2019 o godz. 19:32

W dziale "Dokumenty" w zakladce "Regulaminy" dodane zostały regulaminy lotowe na sezon 2020.


Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Rzeszów


Dodano 4 listopada 2019 o godz. 08:10

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Komunikaty" dodany został komunikat dotyczący organizacji 66 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Rzeszów która odbędzie się w dniach 07 – 08. 12. 2019 roku w Hali Sportowej Klubu Piłkarskiego Plantator Nienadówka, Adres: Nienadówka 686, 36-052 Sokołów Młp. Obok stadionu


Komunikat


Dodano 21 października 2019 o godz. 12:09

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Komunikaty" dodany został komunikat dotyczący 69 Ogólnopolskiej Wystawy Gołebi Pocztowych.


Wyniki Okręgu Rzeszów


Dodano 16 października 2019 o godz. 08:03

W dziale "Wyniki Lotowe" dodane zostały wyniki Okręgu Rzeszów 2019 w poszczególnych kategoriach.


Pogrzeb Kol. Zbigniew Rabada


Dodano 12 września 2019 o godz. 07:45

W dniu 11.09.2019 zmarł Kol. Zbigniew Rabada wieloletni hodowca z Sekcji Rymanów Oddział Krosno.

Uroczystości pogrzebowe odbedą się w piątek tj. 13.09.2019r. o godzinie 14.00

w Rymanowie.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głebokiego współczucia.


Weryfikacja wyników


Dodano 9 września 2019 o godz. 09:53

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Komynikaty" dodany został komunikat dotryczący weryfikacji wyników gołębi dorosłych.

 


Komunikat - Loty Gołębi Młodych 2019


Dodano 1 sierpnia 2019 o godz. 08:18

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Komunikaty" dodany został Komunikat dotyczący sposobu oraz formy wysyłania spisów gołębi młodych do V-ce Prezesa ds Lotowych Okręgu Rzeszów kol Rafała Depy.


BRUKSELA 2019


Dodano 29 lipca 2019 o godz. 21:15

Pierwsze gołębie z lotu Bruksela zgłoszone zostały:

1. w Jarosławiu o godz.  17:26

2. w Jaśle o godz. 19:51

3. w Jarosławiu o godz. 20:10

4. w Lubaczowie o godz. 23:45

30.07.

5. w Rzeszowie o godz. 7:04

6. w Rzeszowie o godz. 7:08

Jest już około 20 gołębi w Okręgu Rzeszów

I mamy pierwszą serię w Okręgu. Gratulacje dla kolegi Stanisława Rachtoń z Jarosławia

 


Lot Bruksela


Dodano 28 lipca 2019 o godz. 13:06

Gołębie wypuszczone z Brukseli o godz 10:50. Dobry lot


Komunikat LOT BRUKSELA


Dodano 19 lipca 2019 o godz. 10:26

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Komunikaty" dodany został komunikat dotyczący terminu oraz punktów koszowania gołebi na Lot Bruksela. Hodowcy proszeni są o zapoznanie się z nim.


Współzawodnictwo DERBY 2019


Dodano 18 lipca 2019 o godz. 10:23

W dziale "Dokumenty" w zakładce "Druki" dodany został spis 15 gołębi do Współzawodnictwa DERBY 2019. Tylko na takim wzorze można zgłaszać gołebie do w/w współzawodnictwa.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 5