Historia Okręgu


 

Historia powołania Okręgu Rzeszów

 

Okręg Rzeszów został powołany w 1950 roku. Jego pierwszym Prezesem został Stanisław Urban. W 1995r nastąpiło poświęcenie sztandaru w Katedrze przy ul.Sikorskiego w Rzeszowie.

 

Prezesi Okręgu Rzeszów:

  1. Stanisław Urban        1950 – 1955r

  2. Stefan Falgier           1956 – 1974r

  3. Emil Rączy               1974 – 1978r

  4. Tadeusz Wojteczko    1978 – 1979r

  5. Andrzej Kowalik         1979 – 1987r

  6. Stanisław Ryniak       1987 – 1991r

  7. Augustyn Mazur        1991 – 2017r

  8. Jan Długosz              2017 -